Eldning utomhus

Under våren ökar risken för gräsbränder när det torra fjolårsgräset kommer fram ur snön. En gräsbrand kan spridas väldigt fort, särskilt om det blåser ute. Det är då viktigt att vara extra försiktig om du ska elda eller grilla. All eldning sker under eget ansvar!

Vi har några förebyggande råd som gör att du kan elda på ett säkrare sätt

 • Håll koll på om eldningförbud råder innan du börjar elda. Det är ditt ansvar att kontrollera om det är lämpligt att elda eller inte.
  Detta gör du enklast genom att kolla brandriskprognosen hos SMHI, eller genom att ladda ner appen BRANDRISK UTE.

 • Släckutrustning, släckredskap skall alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa är exempel på lämpliga sådana redskap. Tänk på att släckredskap skall finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas för att släcka en lägereld.Undvik att tända på stora mängder brännbart material. Dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.

 • Ska du elda i större omfattning ska du göra en anmälan till räddningstjänsten. Detta för att vi ska veta om att eldning pågår om allmänheten uppmärksammar elden och larmar räddningstjänsten. Anmäl eldning utomhus här.

 • Elden ska bevakas tills den inte längre utgör någon risk för brandspridning.
  Kontrollera så att det inte finns någon glöd kvar.
  Tänk på att glöden kan vara varm under en längre tid trots att elden har slocknat. Använd vatten för att släcka elden eller täck över med t.ex. jord.

 • Lämna aldrig elden obevakad. Om du eldar en större brasa måste du även ha kontroll på området under röken så att inte branden sprids där.

 • Eldning ska ske på platser där risken för spridning till närliggande byggnader eller brännbart material är låg. Byggnader, fordon och liknande ska inte kunna ta skada av eldningen.

 • Råder det kraftig vind bör du inte elda. Dessutom kan vind medföra att det är mer torrt i skog och mark.