en eldstad

Så eldar du säkert i din eldstad

En av de vanligaste orsakerna till brand i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Det går att förebygga genom att se till att installationen blir rätt, att eldstaden sköts på rätt sätt och att sotning och brandskyddskontroll genomförs.

Den här vintern väntar vi en ökning av dessa bränder med tanke på de höga elpriserna som råder. Fler vill använda sina öppna spisar, braskaminer och kakelugnar och kanske till och med installerar en ny för att hålla ner sina elkostnader.
Vi har fyra tips från MSB som hjälper dig att motverka brand i hemmet!

Installera rätt

Innan du kan börja med installationen av din eldstad ska du kontrollera om du behöver göra en anmälan eller söka bygglov hos din kommun. Du kan höra med kommunen vilka handlingar de behöver ha in för att hantera din ansökan.

Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid installationsanvisningarna. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Elda rätt

Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i skorstenen.

Om du använder tändhjälpmedel som till exempel tändvätska, tändgelé eller tändkuber ska du alltid följa bruksanvisningarna. Använd inte andra typer av brandfarliga vätskor som exempelvis bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök. Att använda fel typ av vätska kan orsaka olyckor.

Tänk på att aska kan innehålla glödrester länge. Aska och sotrester ska tömmas ned i ett kärl av metall med tättslutande lock på obrännbart underlag. Glöden kan finnas kvar i resterna i flera dagar.

Sotning och brandskyddskontroll

Har du en eldstad ska den sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet av kommunen. Hör efter med sotaren eller brandskyddskontrollanten hur ofta.

Skorstenslösa kaminer

Skorstenslösa kaminer ger möjligheten att ha en öppen spis utan att behöva en skorsten. Bränslet är i de flesta fall en brandfarlig vätska. Kaminerna ska vara typkontrollerade, rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Kaminerna får bara eldas med det bränsle de är avsedda och provade för.