Vägledningar

För att underlätta för allmänheten och för att skapa förutsättningar för ett bra brandskydd i samhället har räddningstjänsten tagit fram vägledningar inom olika områden samt samlat andra myndigheters vägledningar. Vägledningarna kompletterar gällande reglerverk och riktar sig till olika aktörer i samhället som t.ex. invånare, byggherrar, brandkonsulter, kommuner, osv. Nedan kan ni ta del av våra vägledningar i pdf format.

Tillfällig övernattning

Brandvattenplan (brandvattenförsörjning)

Automatiskt brandlarm i Vk 5B

Sopkärl och containrar

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning

Brandskydd vid serveringstillstånd

Gasol i skolor (MSB)

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA