Eldningsförbud

Information på svenska

Eldningsförbud i Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspång från 2023-05-26 klockan 12:00 och tillsvidare. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse och omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Förbudet gäller från 2023-05-26 klockan 12:00 fram till beslut om upphävande.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Mer information gällande eldningsförbud hittar du här.

Information in english

Fire ban in Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Essunga, Grästorp and Gullspång from 2023-05-26 at 12:00 and until further notice. The purpose of the ban is to prevent forest fires.

The ban applies to lighting of fires or grilling in forests and other outdoor areas and includes activities such as lighting of fires, grilling and other burning with solid fuels (wood, coal, briquettes, grass, rice, branches, etc.). The ban does not cover barbecuing and cooking in prepared areas designed so that the risk of ignition and spread is low. This means that you are allowed barbecue on your own garden plot, in courtyards and yards of apartment buildings, on your allotment, in parks and at certain camp sites.

The ban applies from 2023-05-26 at 12:00 until a decision of cancellation.

You can be fined if you violate the fire ban. You can also be convicted if you cause a fire, regardless of whether or not a fire ban is in place.