Räddningsregion Västra Götaland

Ett samarbete mellan sex räddningstjänster i 29 kommuner

Behovet av en utvecklad samverkan inom den svenska räddningstjänsten har blivit tydlig under de senaste åren i samband med större händelser.

Mot bakgrund av detta har sex räddningstjänster, verksamma i 29 kommuner i Västra Götaland och med en gemensam befolkning på omkring 750 000 invånare, ingått avtal om samverkan i syfte att skapa kvalitet och robusthet vid ledning av räddningsinsatser.

I Räddningsregion Västra Götaland finns fyra räddningsledningssystem med ledningscentraler i Borås, Falköping, Skövde och Trollhättan. Tillsammans utgör organisationerna en ny gemensam operativ ledningsorganisation. Det innebär i praktiken att ett ledningssystem bistår en annan del av räddningsregionen vid behov. Samverkansmodellen ger en ökad samlad förmåga för att klara större händelser och komplexa räddningsinsatser med en ökad uthållighet.

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) är:

  • Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  • Orust räddningstjänst
  • Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
  • Räddningstjänsten Skaraborg
  • Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
  • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

För den som larmar 112 i någon av de samverkande kommunerna kommer ingen skillnad att märkas. Varje räddningstjänst finns kvar som juridisk organisation inom respektive geografiska område med eget myndighetsansvar. Samverkan berör förutom systemledning även områden som utbildnings- och övningsverksamhet liksom tekniska lösningar.

Det råder ett mycket gott samverkansklimat mellan Västra Götalands räddningstjänster. Det känns nu både naturligt och tryggt att vi nu tar ytterligare ett steg mot en robustare verksamhet genom detta samarbete mellan fyra av våra ledningscentraler. Tillsammans blir vi starkare och bättre.

Robert Zeidlitz, räddningschef Räddningstjänsten Skaraborg