Räddningstjänsten Skaraborg skänker en brandbil till Ukraina

Räddningstjänsten Skaraborg skänker en brandbil till Ukraina.

Detta är reservbilen 3110 från Lidköpings brandstation. Två stycken brandmän från RS kör ner brandbil i samarbete med Rotary som står för det praktiska och transporten.

Detta är Räddningstjänsten Skaraborgs sätt att visa solidaritet till kollegorna i Ukraina. Behovet av räddningsutrustning är stort och behövs.