Anmälan eldning

Den som ska elda ris/trädgårdsavfall, genomföra gräsbränning eller anordna en brasa vid publikt arrangemang i någon av RS medlemskommuner ska anmäla detta till Räddningstjänsten Skaraborg.

Syftet med anmälan är att onödiga larm ska undvikas. Förbipasserande kan lätt misstolka en planerad/kontrollerad eldning som brand i terräng eller byggnad.
Innan anmälan till Räddningstjänsten Skaraborg ska kontroll med miljökontoret i din hemkommun ske gällande lokala bestämmelser för vad som är tillåtet att elda och var det är tillåtet att elda någonstans.

Vad gäller er anmälan för eldning?  
Uppgifter om anmälaren 
Namn
Telefonnummer
  
Uppgifter om plats för eldning 
Adress
Kommun
Fastighetsbeteckning
  
Uppgifter om datum och tid 
Datum för eldning
Tid för eldning
Bekräfta att du tagit del och är införstådd med nedanstående information