Företag & organisation

På de här sidorna kan du läsa om vilka skyldigheter fastighetsägare och verksamhetsutövare har gällande brandskydd. Här har vi även information om tillsyn och du kan söka tillstånd för explosiva eller brandfarliga varor. Ska du göra en anmälan av tillfällig övernattning hittar du det på de här sidorna.