Risker och säkerhet

I Sverige har vi en grundläggande princip om att varje enskild person har det primära ansvaret eller skyldigheten att skydda sitt liv, sin egendom och inte orsaka olyckor.

Genom lagen om skydd mot olyckor har man som privatperson också en skyldighet att vid brand eller annan olycka varna andra som befinner sig i fara och vid behov tillkalla hjälp.

Säkerhetsinformation för privatpersoner

Med rätt kunskap, rätt agerande och rätt utrustning kan olyckor förhindras och skador begränsas. Vi vill därför tipsa om några olika webbplatser där du som privatperson kan hitta information om risker och säkerhet inom olika ämnesområden.

Brandsäkerhet, naturolyckor och krisberedskap

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Säkerhet på och vid vatten

Säkerhet på is

Säkerhet i fjällen

Trafiksäkerhet