Brandskyddskontroll och sotning

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen se till att eldstäder (värmepannor, braskaminer etc.) rengörs och kontrolleras från brandskyddssynpunkt.

Rengöring av eldstäder kallas i dagligt tal för sotning och i våra medlemskommuner utförs sotning på entreprenad. I Skövde kommun sköts sotningen av Gösab och i resterande av medlemskommunerna sköts det av Sotarguppen.
Undantag utgörs av de fall då vi har utfärdat medgivande om att fastighetsägaren får sota själv på egen fastighet eller då vi har utfärdat medgivande om att fastighetsägaren får låta annan sota på egen fastighet.

Hos MSBs kan du läsa mer om sotning och brandskyddskontroll, klicka här för att komma till deras hemsida. 

Om ansökan för egensotning

Ansök om egensotning

Upphäv egensotning

Om sotning

Om brandskyddskontroll

Kontroll och rengöring av imkanaler och spisfläktar

Nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder

Kommunens skyldighet att bedriva sotning och brandskyddskontroll