Om räddningstjänsten

Vi finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar om året för att du ska känna dig trygg!

Vårt uppdrag  
Räddningstjänsten Skaraborgs uppdrag är att i medlemskommunerna bedriva operativ räddningstjänst, ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor samt utbilda våra medlemskommuners medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand.