Information till allmänheten

Räddningstjänsten samlade personalresurs används för information till allmänheten och rådgivning.

Information till allmänheten sker på olika sätt. Antingen genom att räddningstjänsten kommer ut i samhället, t.ex. till en skola, en förening eller till olika evenemang runt om i kommunerna eller genom att allmänheten kommer till räddningstjänsten.
Räddningstjänsten erbjuder kostnadsfri information om brand och brandskydd i hemmiljö till olika typer av föreningar, t.ex. bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar, osv. 

Här hittar du information om brandsäkerhet i hemmet från MSB.