Tillgänglighetsredogörelse

Räddningstjänsten Skaraborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Tillsyn

Så har vi testat webbplatsen

Vi uppfyller följande antal av riktlinjernas kriterier.

Så här säger lagen

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Innehåll som inte är tillgängligt