Tillstånd brandfarlig vara

Vid förvaring och hantering av brandfarlig vätska eller gas behöver den som ansvarar för hanteringen vidta särskilda försiktighetsåtgärder mot brand och explosion. Det finns därför krav på att den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor också ska ha tillstånd för detta.

Vi prövar ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor i våra medlemskommuner. Den som söker tillstånd ska kunna påvisa att hanteringen kommer att ske på ett säkert sätt i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor och i enlighet med de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

 

Vilka mängder kräver tillstånd?

Ansök om tillstånd brandfarlig vara

Taxor för tillståndsprövning

Anmäl föreståndare för hantering av brandfarlig vara

Frister för tillsyn och tillstånd

Vill du läsa mer om brandfarliga varor?