Skola och barn

Trygghet är viktigt såväl i skolan som på fritiden. Räddningstjänsten Skaraborg vill vara med och skapa en säker miljö genom att finnas till hands både före, under och efter en händelse. På de här sidorna hittar du information om brandsäkerhet anpassat för barn och ungdomar samt information om studiebesök.