Kunskapsmaterial om brand för skola

Söker du mer kunskap inom brand och säkerhet?

Då finns en bra kunskapsbas på MSBs hemsida

Här kan du hitta material anpassat till elever i olika åldersgrupper, från de yngsta till gymnasienivå. Utöver brand- och säkerhetskunskap finns det möjlighet att lära sig mer om bland annat krisberedskap, farliga ämnen och naturolyckor.