Vanliga frågor - företag & organisation


 

Vad kostar tillsyn?

Vart kan jag söka tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara?

Vad innebär ett systematiskt brandskyddsarbete?

Vad räknas som ett tillsynsobjekt?

Vart kan jag göra anmälan om tillfällig övernattning?

Vem har ansvar för brandskyddet vid tillfällig övernattning?