Brandskyddsutbildning

Utifrån "lag om skydd mot olyckor" ska varje verksamhet bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. En förutsättning för detta är att personalen har grundläggande kunskap om brandrisker, brandförlopp, brandskydd och hur man agerar i händelse av brand.

Brandskyddsutbildning syftar och omfattar att ge deltagaren grundläggande kunskap om brand och brandrisker, hur man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och hur man agerar i händelse av brand.

Utbildningen genomförs via en E-learning samt en praktisk utbildning med handbrandsläckare och brandfilt. Vid det praktiska tillfället finns det möjlighet att ställa frågor till oss på Räddningstjänsten som rör den E-learning ni gått igenom.

Utbildningen riktar sig mot personal i våra medlemskommuner.