Brandskyddsutbildning

Vi på Räddningstjänsten Skaraborg har som uppgift att tillhandahålla brandskyddsutbildning till samtlig kommunal personal i våra medlemskommuner.

Brandskyddsutbildning syftar och omfattar att ge deltagaren grundläggande kunskap om brand, brandrisker och hur man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete samt hur man agerar i händelse av brand.

Utbildningen genomförs via en E-learning. Utbildningen kan genomföras enskilt eller i större grupp på arbetsplatsen.

Utbildningen riktar sig endast mot kommunal personal i våra medlemskommuner.

Efter genomförd utbildning gör den anställde ett kunskapstest och får ett kursbevis. Detta kursbevis ska skickas till ansvarig chef som sedan dokumenterar att personalen genomgått utbildningen.

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss via mail, utbildning@rtjskaraborg.se.