Brandskyddsutbildning

Utifrån "lag om skydd mot olyckor" ska varje verksamhet bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. En förutsättning för detta är att personalen har grundläggande kunskap om brandrisker, brandförlopp, brandskydd och hur man agerar i händelse av brand.

Syftet med denna kurs är att ge deltagaren sådan grundläggande kunskap. Utbildningen riktar sig mot personal i våra medlemskommuner och genomförs på arbetsplatsen.

Utbildningen omfattar brandkunskap, hur man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och hur man agerar i händelse av brand. Vi tittar också på hur arbetsplatsens brandskydd är uppbyggt vid en rundvandring och genomför en praktisk släckövning.