Civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället. I fred är civilt försvar den verksamhet som genomförs för att höja samhällets förmåga att motstå ett väpnat angrepp. Det civila försvaret är inte en organisation, utan en verksamhet som via många aktörer kompletterar det fredstida samhällets förmåga.

Planeringen av det civila försvaret samordnas med annan planering för att skapa beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred och har sin utgångspunkt från arbete med krisberedskap. På detta sätt uppnås en helhetssyn på olika hot och risker i det moderna samhället.

Totalförsvar

Höjd beredskap

Kommunens roll vid höjd beredskap och krig

Invånarnas roll vid höjd beredskap och krig

Vill du veta mer?