Tillsyn

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor. Tillsynen syftar till att kontrollera om t.ex. en verksamhet följer lagstiftningen och tillhörande regelverk.

Vad räknas som ett tillsynsobjekt?

Tillsyn av brandskydd

Tillsyn av farlig verksamhet

Tillsyn gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor

Planering av tillsynsverksamheten

Genomförande av tillsyn

Särskilda bestämmelser

Taxor för tillsyn