Krisberedskap & civilt försvar

Samhället vi lever i idag är sårbart och vardagen kan snabbt vändas upp och ned om en kris inträffar. En kris kan t.ex. vara en pandemi, stora skogsbränder eller krig. På de här sidorna kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig om krisen kommer, vem som bär ansvaret i kris samt annan information som är nyttig inför och under en kris.