Tre livsviktiga saker i hemmet

På den här sidan ger vi tips på vad du kan göra för att minska risken att en brand uppstår i ditt hem och hur du ska agera vid en brand.

För att få ett bra grundskydd mot brand bör du ha en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma. Nedan kan du läsa mer om vart du bäst placerar dessa livräddare i ditt hem samt hur de används på bästa sätt.

Hur placerar jag min brandvarnare rätt?

Hur testar jag min brandvarnare?

Vill du få en SMS-påminnelse om att testa din brandvarnare?

Vilken sorts brandsläckare ska jag välja?

Vart ska jag placera min brandsläckare?

Hur använder jag en brandsläckare?

Hur kan jag kontrollera min brandsläckare?

Vart ska jag placera min brandfilt?

Hur använder jag en brandfilt?