Brandsäkerhet i hemmet

För att ditt hem ska vara så brandsäkert som möjligt krävs en del åtgärder från din sida. Åtgärderna är både tekniska och organisatoriska och syftar till att dels minska sannolikheten för uppkomst av brand och dels att minska konsekvenserna i händelse av brand.

 Vi vill trycka på tre viktiga saker när det gäller brandsäkerhet i bostäder.

  • Se till att bostaden är försedd med brandvarnare. Om du sover eller befinner dig i en annan del av bostaden, än där det börjar brinna, kan brandvarnare hjälpa dig att upptäcka branden i ett tidigt skede. Brandvarnare ska vara CE-märkta och testade enligt SS-EN 14604. Placera och testa brandvarnarna enligt de bruksanvisningar som följer med vid köpet.

  • Se till att du har utrustning för att släcka en brand. Med en 6 kg pulversläckare har du goda förutsättningar att släcka en eventuell brand i din bostad. De pulversläckare du köper bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Förvara brandsläckaren i anslutning till en ytterdörr - då vet du att det finns en säker reträttväg om släckförsöket skulle misslyckas.

  • Se till att bostaden har lätt öppningsbara dörrar och fönster för utrymning så att du kan sätta dig i säkerhet i händelse av brand. Bor du i ett flerbostadshus bör du tänka på följande:

    Om det brinner i din lägenhet - lämna lägenheten och stäng lägenhetsdörren. Genom att stänga dörren förhindrar du brand- och rökspridning till trapphuset och övriga lägenheter.
    Om det brinner på annan plats i fastigheten - gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna kvar i din lägenhet och håll lägenhetsdörren stängd. Normalt står en lägenhet emot brand i 60 minuter. Larma SOS Alarm på larmnummret 112 och invänta hjälp av oss på balkongen eller vid ett öppningsbart fönster.