Lag om skydd mot olyckor för privatperson

Som privatperson har du ett flertal skyldigheter enligt "Lag om skydd mot olyckor". I samma lagstiftning har kommunen skyldigheter mot dig som privatperson. Nedan presenteras några skyldigheter för dig som privatperson och för kommunen.

 

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp

Skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand

Kommunens skyldighet att hjälpa dig uppfylla dina skyldigheter

Information från Sveriges riksdag