Förvaring av brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker.

Om olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor. Här kan du lära dig mer om brandfarliga vätskor och hur du kan använda och förvara dem på ett säkert sätt.

Så här mycket får du förvara

Förvaringskärl

Förvaring i enfamiljshus och fritidshus

Förvaring i flerfamiljshus och gemensamma utrymmen

Vill du veta mer?