Fakturor till Räddningstjänsten Skaraborg

Fakturor till offentlig sektor skall skickas elektroniskt. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura.

Fakturor skickas till Räddningstjänsten via PEPPOL nätverk och ska vara i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 alternativt Svefaktura via Inexchange. 

  • Organisationsnummer 222000-1115
  • PEPPOL-ID 0007:2220001115 (VAN-operatör CGI)
  • GLN 7381020272725

 

 Alla leverantörsfakturor som inkommer till Räddningstjänsten ska innehålla en giltig fakturareferens. Referensen lämnas vid inköpstillfället.

Fakturor från Räddningstjänsten Skaraborg

E-faktura till företag, myndigheter och övriga organisationer.

Vi skickar fakturor via PEPPOL nätverket. Fakturor skickas i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.