Helårsrapport

I helårsrapporten beskriver vi hur verksamhetsmål och ekonomiska mål har nåtts under året. Redovisningen förklarar hur vi bedrivit arbetet och ger en ekonomisk översikt för förbundet.