Vad är eldningsförbud?

Eldningsförbud kan utfärdas av kommunen eller Länsstyrelsen när det bedöms att risken med att elda ute är för stor.

Det ligger i ditt ansvar att kontrollera om eldningsförbud råder eller inte. I många fall är det läge att avstå eldning, även om inte eldningsförbud råder. Även detta är ditt ansvar, att ta reda på rådande brandrisk och vad det