Brandinspektör

Som brandinspektör arbetar du med att, på olika sätt, höja säkerheten i samhället.

En av brandinspektörens viktigaste uppgifter är att nå fram till människor och motivera dem att sätta in åtgärder som förebygger och förhindrar bränder.

En stor del av tiden fokuseras på myndighetsutövning genom tillsyner av brandskyddet på t.ex. företag och myndigheter. Övriga arbetsuppgifter utgörs bland annat av hantering av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, att som sakkunnig på brandfrågor yttra sig till bland annat polis, socialtjänst och byggnadsnämnd samt information och utbildning för allmänheten.

Brandinspektörer får träffa många olika yrkesmänniskor i olika branscher. Som brandinspektör finns det även goda möjligheter att driva, både förebyggande och operativa, projekt som syftar till att öka säkerheten för invånarna.