Brandman heltid

Som brandman släcker du bränder men rycker även ut vid trafikolyckor, kemikalieutsläpp och hjärtstopp mm.

Din vardag handlar om övning, fysisk träning, underhåll av utrustning och att vara ute i samhället och informera om brandsäkerhet. Du behöver ha god kondition och vara psykiskt stabil. Du gillar att samarbeta och är gärna tekniskt kunnig.
Efter några år som brandman kan du utbildas vidare till räddningsledare och axla en roll som styrkeledare. Du blir den som leder en grupp brandmän i insatser men även i det dagliga arbetet på stationen med övningar, underhåll och projekt. Du ska skapa trygghet och lyfta fram positiva initiativ i gruppen.

Du kan även specialisera dig på t.ex. förebyggande arbete eller inom ett ämne som skyddsutrustning, fordon, kemikalieolyckor etc.

fem brandmän går med ryggen vända mot kameran